Kalender

Tidpunkter för ekonomisk redovisning
Bokslutskommuniké 20209 Februari 2021, kl 14:00
Årsstämma 202120 April 2021, 16:00